judges
judges cv
reg and prices
accommodation
classes
time schedule

IMAVERE RAHVUSLIKUD KOERTENÄITUSED KÕIKIDELE TÕUGUDELE  

Hinnatavad rühmad laupäeval (29.06.2019): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Hinnatavad rühmad pühapäeval (30.06.2019): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Näituse toimumise koht:
Eesti Piimandusmuuseum, Hans Rebase tee 1, Imavere 72401 Järvamaa

Antud näitus on DRIVE IN näitus. See tähendab, et Teil on lubatud saabuda näituse paigale ligikaudu 1 tund enne teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, kui koer ei osale rühmavõistlustel.